Αρχείο Κηρυγμάτων

 • Πρέπει να επικαλούμαστε τον Κύριο
  Ψαλμοί 142:1-7
  10-02-2019
  Γιώργος Κατσούλας
 • Ποιό είναι το θέλημα του θεού και ποιό το δικό μας
  Κατά Ματθαίον 6:10
  10-02-2019
  Θεόδωρος Καραϊσκος

Ακολουθήστε μας

11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα αδελφού από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού, του αδελφού μας Λεωνίδα Σαρρή.

11 Φεβρουαρίου 2019

Μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος σφόδρα και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγείσθαι. Ψαλμός ρμε΄ 3-4

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία του αδελφού μας Γιώργου Κατσούλα.